hva VTHK kan by på

-Variabelt løypenett/tilpasset den enkelte kjører

-tidlig slede sesong

-milevis med flott natur

-gode tilrettelagte parkeringer

-godt merkede løyper

-høst/vintersamlinger